Browsed by
หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพื้นที่สมองที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกสัมผัสและก็ความสามารถเกี่ยวกับด้านอภิสติปัญญา

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพื้นที่สมองที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกสัมผัสและก็ความสามารถเกี่ยวกับด้านอภิสติปัญญา

เป้าหมายของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Juha Gogulski เป็นการวิเคราะห์กลไกประสาทที่อย…

Read More Read More